(Dutch only)

Identificatie en identiteit


2015 - "Wat betekent het om een lichaam te hebben? Hoe verhoudt dat lichaam zich tot het grotere geheel? Ons lichaam is deel van een voortdurend veranderingsproces in de tijd. Ons leven is een doortocht, met overgangsmomenten als geboorte, sexuele rijping, paring en het sterven." _ Tekst tentoonstelling "In Search of Meaning"

bird-of-prey-01.jpg

De werken doen vaak schilderachtig aan, maar doordat de beelden bewegen komen zij tot leven. De beweging (het levende) op het stille (het levenloze) is een aanduiding van sterfelijkheid.

2015 - "We staan niet boven de natuur. We maken er deel van uit."_ Antony Gormley

2016 - "Identificatie is een proces waarbij men gefrustreerde behoeften compenseert door zich gedragingen en eigenschappen van andere personen of groepen eigen te maken. Met dit afweermechanisme verdedigt men zich door zich gelijk te stellen (te identificeren) met de ander."_ Freud

Het (zelf)portret als psychologisch onderzoek. Mijn werk ontstaat vanuit een zoektocht naar identiteit, waarbij vooral vergankelijkheid en tijdelijkheid centraal staan. Bij het merendeel van mijn werken gaat het om twee over elkaar heen geplaatste beelden. Meestal een ingetogen zelfportret dat een confrontatie of een relatie aangaat met het beeld waar het overheen geprojecteerd wordt.

2009 - "In hiding her own identity one may notice a game with the modern world (also artistic). In this world it is a value to make public what’s intimate, private. Can the artist hide behind her own work?"_ Ewa Kijowska over mijn werk.


Kan de kunstenaar zich achter haar eigen werk verbergen? Ik gebruik mijn eigen gezicht/lichaam in mijn werk. De werken zijn niet per se autobiografisch. Ik gebruik mezelf omdat het voor mij voor de hand ligt, omdat ik mezelf het beste ken, en daardoor naar mijn gevoel het meest neutrale model ben.

Pignin-1.jpg

2012 - ”Doordat er geen afstand is, kan men geen perspectief op zichzelf hebben. De eigen grootte, schaal of verhoudingen kunnen pas getoetst worden in dialoog met een “ander”. Deze redenering kan verder getrokken worden met betrekking tot de “inkijk” in de eigen gedachtekronkels. Pas in confrontatie met andere beelden en gevoelens, leert men iets over de eigen binnenkant." _ Maurice Merleau-Ponty

Door videobeelden van mezelf te projecteren, identificeer ik mezelf met hetgeen waarmee ik samen val in de projectie. Het gaat me om de gelijkenis, maar ook om de verschillen. Ik probeer even te passen en dan weer niet, zo ontstaat er frictie.

2010 - "De videowerken en installaties van Sanne Maes scheppen verwarring, creëren nieuwe betekenissen." _ Joannet van der Perk.

goat-8.jpg

2012 - "Het portret moet het louter “afbeelden” overstijgen en iets aan de oppervlakte brengen over de psychologie van de mens. Hoe verklaart men anders ook


dat we goede portretten weten te waarderen zonder dat we de persoon in kwestie kennen. De kijker herkent iets algemeens, merkt dat het niet enkel om de voorstelling van een gelaat gaat maar dat er tevens iets universeel menselijks afgebeeld wordt." _ Wikipedia

Ik vind het interessant om beelden samen te voegen die niet vanzelfsprekend bij elkaar horen. De beelden op zichzelf hebben een eigen betekenis, maar door de beelden te combineren en te manipuleren ontstaat er een nieuwe werkelijkheid. Het gaat mij om die betekenisverschuiving en de verrassing van de combinatie, maar ook om de gevoelswaarde die daarvan het gevolg is. Vooral subjectiviteit, de persoonlijke zienswijze van een toeschouwer, fascineert mij.

Involution2-02.jpg

2013 - "Het is niet alleen de actuele interactie met anderen en met wat de huidige cultuur te bieden heeft, die onze identiteit – of ons gevoel van identiteit – beïnvloedt en mee bepaalt, maar ook een onafzienbaar oude geschiedenis, helemaal terug naar toen er nog helemaal geen homo sapiens bestond.
Ik denk dat het werk van Sanne Maes zich tot deze gegevens wil verhouden: het is op zoek naar een positie, naar een plaats in het grote geheel. Daarbij concentreert het zich op fysieke gegevens die gerust mogen worden opgevat als metaforen die de vraag stellen: wie zijn wij, waar horen we thuis en daaroverheen voortdurend de twijfel, die de existentiële vraag oproept of we überhaupt wel ergens thuishoren, of er wel een thuis bestaat." _ Phillip Peters.

Door de jaren heen heb ik allerlei teksten verzameld, dit om me te helpen mijn werk te duiden in woorden, maar ook om een plaats te vinden in het grotere geheel. In spiegeling met anderen leer je jezelf kennen.
Bij deze solotentoonstelling wil ik met een combinatie van oude en nieuwe werken een overzicht geven van mijn werk. Ik zal naast de videowerken ook tekeningen, schilderijen en sculpturen laten zien. Werken met een gelaagdheid  in beeld en betekenis.

Sanne Maes
beeldend kunstenaar
www.sannemaes.nl