>>>Dutch below<<<

Contemporary artist Sanne Maes (1974) studied Fine Arts at The Royal Academy of Art in The Hague, and is based in The Netherlands and in Spain. Sanne Maes is a member of various artist associations and has been exhibiting in museums, galleries and artist-run spaces, amongst other places.

The work of Sanne Maes is an artistic research on the modern human, and his ambivalent self-image. She is intrigued by the relationship of man to nature, but also by man in relation to himself. Sanne Maes is a multi-disciplinary artist, she makes videos, sculptures, installations and drawings.

The work often consists of several layers of images on top of each other; doused sculptures, paintings with projections, translucent drawings on tracing paper, but also, projections on top of reliëfs, shadow work through light and video in combination with a still image. The video images, usually a subdued self-portrait, are projected through another image. This unique working method, in which Sanne Maes has specialized herself over the years, has evolved into its own visual language. Her work is created entirely associatively. During the work process she experiments a lot with different layers and images, she only stops when the end result is absolutely satisfying. What makes an image good is completely intuitive.

One of her latest series of works “Lost identity” is about the human psyche. The human tendency to get a grip on its own psyche, and an attempt to understand the human mind. The works consist of video portraits on television screens; portraits half-hidden behind Rorschach-inspired inkblots. The Rorschach inkblot test is a psychological test to understand the personality of an individual, it involves the evaluation of a subject’s response to ambiguous inkblots. The test is based on the fact that humans tend to project their interpretations and feelings onto, in this case, inkblots. The human being in these works tries to become one with the inkblots, to merge, or simply to hide. Sometimes two portraits move through each other, which reinforces the feeling of a spiritual struggle.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hedendaags kunstenaar Sanne Maes (1974) studeerde aan de Koninklijke academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en is momenteel gebaseerd in Nederland en in Spanje. Sanne Maes is lid van verschillende kunstenaars initiatieven en heeft onder andere geexposeerd in musea, galerieën en artist-run expositieruimtes.

In het werk van Sanne Maes staat de mens centraal, en wel de relatie van de mens tot zijn omgeving. Zij is daarbij geïntrigeerd door de verhouding van de mens tot de natuur, maar ook de mens in relatie tot zichzelf. Sanne Maes is een multi-disciplinair kunstenaar, ze maakt video's, sculpturen, installaties en tekeningen.

Het werk bestaat vaak uit meerdere beeldlagen over elkaar; overgoten sculpturen, schilderijen met projecties, doorschijnende tekeningen op kalkpapier, maar ook projecties over reliëfs, schaduwwerk door licht en video in combinatie met stilstaand beeld. De videobeelden, meestal een ingetogen zelfportret, worden door een ander beeld heen geprojecteerd. Deze unieke werkwijze, waar Sanne Maes zich door de jaren heen in heeft gespecialiseerd, is geëvolueerd tot een geheel eigen beeldtaal. Haar werk ontstaat geheel associatief. Tijdens het werkproces experimenteert zij veel met verschillende beeldlagen en stopt pas als het eind resultaat een goed gevoel geeft. Wat een beeld goed maakt, is geheel intuïtief.

Eén van haar laatste serie werken “Lost identity” (verloren identiteit) gaat over de psyche van de mens. De menselijke neiging  om vat te krijgen op zijn eigen psyche, ofwel een poging om de menselijke geest te doorgronden. De werken bestaan uit videoportretten op tv-schermen; portretten half verborgen achter op Rorschach geïnspireerde inktvlekken. De Rorschach-inktvlekkenmethode is een psychologische test om de persoonlijkheid van een individu te doorgronden, deze is gebaseerd op het feit dat de mens de neiging heeft om zijn interpretaties en gevoelens te projecteren op inktvlekken. De mens in deze werken probeert één te worden met de inktvlekken, samen te smelten, of zich simpelweg te verbergen. Soms bewegen twee portretten door elkaar heen, dit versterkt dan het gevoel van een geestelijke worsteling.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(Dutch only)

Ik verberg me achter vlekken

Interview met Sanne Maes

Het atelier van Sanne Maes bevindt zich in een kunstenaarscomplex waar ooit een drukkerij heeft gezeten. Er is in het gebouw een filmzaal en er worden regelmatig concerten georganiseerd. Het is een mooie ruimte waar ze haar bijzondere combinatie van video en stilstaand beeld maakt. We kwamen haar werk onder meer tegen op This Art Fair in Amsterdam en in Pulchri Studio in Den Haag.

Door Lizan van Dijk en Ruud Vermeer


Klik hier om het interview te lezen

 

 

Philip Peters 2013

IDENTIFICATIE EN IDENTITEIT. Over een serie werken van Sanne Maes

Mensen verhouden zich op allerlei manieren tot hun omgeving en al die verhoudingen samen bepalen onze positie. Kunst is één van die manieren: er wordt een opvatting gearticuleerd over de werkelijkheid die soms pas echt vorm krijgt tijdens het werkproces (waarin inbegrepen de ideevorming over de presentatie, zoals materiaalkeus, vocabulaire e.d.). Een onuitgesproken gedachte is van een voorlopig karakter; wanneer die gedachte op enigerlei wijze wordt geformuleerd en dus kenbaar gemaakt raakt hij als het ware ‘gestold’ en kan hij getoetst worden aan andere gedachten en ideeën: dan functioneert hij in het discours over betekenis en betekenisverlening.

Lees hier de volledige tekst

 

Tentoonstellingstekst

Identificatie en identiteit

Het (zelf)portret als psychologisch onderzoek. Mijn werk ontstaat vanuit een zoektocht naar identiteit, waarbij vooral vergankelijkheid en tijdelijkheid centraal staan. Bij het merendeel van mijn werken gaat het om twee over elkaar heen geplaatste beelden. Meestal een ingetogen zelfportret dat een confrontatie of een relatie aangaat met het beeld waar het overheen geprojecteerd wordt.

 

Lees hier de volledige tekst